hoofding.jpg
gewoondoenplat.jpg
daanspacer.png

Hallo,
ik ben Daan

Op 14 oktober ben ik
kandidaat-burgemeester
als lijsttrekker voor
Open VLD in Nazareth-Eke.

Op deze pagina stel ik je graag mijn team en onze toekomstvisie voor.

Klik op het icoontje van Belle, onze chatbot om contact op te nemen.

Dit topteam van 21 deskundige en enthousiaste kandidaten rekent op 14 oktober op jouw steun!

 

1daan.png

1. Daan Vanheel

Daan is OCMW-raadslid en woont in de Parkwijk. Als leidinggevende in een lokaal bestuur is Daan goed voorbereid op het burgemeesterschap: hij kent het reilen en zeilen van een lokaal bestuur als geen ander.

Daan is bezeten door publieke dienstverlening en het creëren van betrokkenheid in gemeenschappen.

2celine.png

2. Céline Van Thienen

Céline is 24 en woont in de Stationstraat in Eke. Ze combineert een master-na-master Notariaat met werk in advocatenkantoor Eska Law op de Steenweg in Eke.

Céline is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, milieu- en omgevingsrecht.

3simon.png

3. Simon Van Poucke

Simon (28) verliet z’n ouderlijke thuis in de Kasteelstraat om in de Huisepontweg te landen. Hij is projectleider en calculator voor een grote bouwfirma.

Dé geknipte persoon dus om mee te werken aan efficiënte en effectieve openbare werken op onze gemeente!

 
4maarten.png

4. Maarten Verschuere-Dejager

Maarten (35) is samen met vrouw Louise Dejager papa van Sofia en Charles en verwacht in oktober niet alleen een topresultaat maar ook Baby-nummer-drie thuis in de Deinzestraat.

Maarten is ondernemer en zaakvoerder van een IT-bedrijf. Hij kent alles van klantgericht en gepersonaliseerd communiceren en wil dan ook graag zijn steentje bijdragen om de inwoners van Nazareth-Eke beter te informeren over de werking van het openbaar bestuur.

5charlotte.png

5. Charlotte Ingels

Charlotte (21) uit de Parkwijk combineert een job in een optiekzaak met haar studies Opticien-Optometrist .

Onder het motto "het oog wil ook wat" wil Charlotte graag werk maken van de uitstraling en het onderhoud van onze mooie gemeente. Bij een landelijke gemeente hoort mooi onderhouden openbaar groen, en daar wil Charlotte graag haar steentje aan bijdragen!

6matthias.png

6. Matthias Ghijs

Matthias is 31 en woont samen met Eva in de Warandestraat.

Matthias werkt voor een firma in de industriele reiniging. Na de werkuren kan je hem vinden op de voetbalvelden van Telstarboys, op het minivoetbalveld of op z'n koersfiets.

Verkeersveiligheid en de veiligheid van voetgangers en fietsers ligt Matthias nauw aan het hart. Hij wil zich dan ook graag inzetten om de verkeersveiligheid in onze landelijke gemeente te verhogen.

 
7chloe.png

7. Chloé Charlier

Chloé (20) uit de Noël Schoorensstraat is de jongste van het team en studeert maatschappelijk werk.

Voor Chloé is de vrijheid van elke persoon, ook zij die het moeilijker hebben in de zoektocht naar hun levenspad erg belangrijk. Chloé wil dan ook haar schouders zetten onder een gemeente die zorg draagt voor zij die het het meest nodig hebben.

8dominique.png

8. Dominique Boone

Dominique is 21 en woont in Ijselaars in Eke. Hij studeert financiën en verzekeringswezen in Gent, waar je hem ook kan terugvinden al sportend in een Crossfitbox.

Door zijn studies heeft Dominique bijzondere interesse voor het gezond houden van de gemeentefinanciën, en wil hij er graag voor zorgen dat de jongeren van morgen het in de toekomst even goed hebben als wij.

3simon.png

9. Kaat Van den Branden

Kaat (58) woont samen met haar man Eric en dochters Liselotte en Anna in de Eedstraat. Kaat werkt als zorgkundige in het AZ Oudenaarde.

Nauw aan haar hart ligt de veiligheid van onze kinderen op de baan en ze wil dit graag helpen verbeteren. Kaat vraagt zich dan ook af: als onze kinderen en kleinkinderen ons dierbaarste bezit zijn, waarom ze dan niet de meeste veiligheid bieden?

 
10line.png

10. Line Woodall

Line is 66 jaar en woont in de Nederbosstraat. Samen met Herman vind je haar vast terug op één van de vele buurtactiviteiten of al lopend door de rustige omgeving.

Line werkte steeds in het onderwijs, en is gepassioneerd door cultuur. Line wil meewerken aan een betere coördinatie tussen de verschillende culturele initiatieven in de gemeente en wil door nog betere ondersteuning van buurtfeesten mensen samenbrengen.

11marc.png

11. Marc Verleyen

Marc (62) en Nathalie wonen samen met dochter Astrid in de Deinzestraat. Marc is actief in de transportsector en weet als geen ander hoe belangrijk de rol van de overheid in verkeersveiligheid is. Door de talenten van dochter Astrid kan je Marc aantreffen op de activiteiten van volleyballclub NAVOK Ladies.

Marc wil werk maken van een vlottere en meer efficiënte doorstroming van het verkeer in onze gemeente.

12nathalie.png

12. Nathalie Latoir

Nathalie is 53, woont in de Lijsterstraat en werkt als paramedisch assistent.

Nathalie wil DOEN. Ze engageert zich voor veiligheid op de weg met eerbied voor onze medeweggebruikers, natuur, dieren en milieu. Nathalie vindt dat een doelgericht, kwalitatief maar duurzaam beleid onze groene omgeving moet behouden en er moet er zorg voor dragen dat jong én oud zich vrij kunnen bewegen en ontspannen.

13alain.png

13. Alain Van Beversluys

Alain is 51 en woont op de Steenweg Deinze. Alain combineert een job als verpleegkundige met het ondernemerschap in zijn eigen zaak.

Als sociale sportman wil Alain zich inzetten voor het sportief- en ontspanningsleven in Nazareth-Eke. Want sport en spel brengen mensen samen!

14christine.png

14. Christine Vermeire

Christine is 62 en woont samen met man Guy in de Guido Gezellestraat. Samen werken ze in hun eigen onderneming met internationale faam.

Het spreekt dan ook voor zich dat Christine ervoor wil zorgen dat onze gemeente de ideale voedingsbodem biedt voor beginnende bedrijven en ook voor grote bedrijven perspectieven biedt door eenvoudige en duidelijke procedures en vergunningen.

15philippe.png

15. Philippe Grulois

Philippe (70) geniet samen met Martine in de Axeldreef van welverdiende rust na een carrière in de binnenscheepvaart en het verzekeringswezen.

Voor Philippe is vrijheid de essentiële voorwaarde om waardig en kwaliteitsvol door het leven te stappen. Verdraagzaamheid en respect voor wie anders denkt, is de sleutel voor een goed bestuur.

 
16mireille.png

16. Mireille De Wilde

Mireille is 71 jaar en woont in de Lichterveldestraat. Mireille heeft steeds gezorgd voor haar overleden, op latere leeftijd blind geworden man en kent dus de problemen waar anders-validen mee geconfronteerd worden.

Je kan Mireille steeds aantreffen als helpende hand bij Kunst- en cultuurcentrum St-Cecilia Eke, alhoewel haar grootste liefde sinds kort haar achter-kleinkind is!

17ivan.png

17. Ivan De Blezer

Ivan (66) is people manager op rust en woont samen met Hilde in de Steenweg in Eke.

Ivan engageert zich net als Mireille en Paul in het Kunst- en cultuurcentrum St-Cecilia Eke.

Ivan wil ijveren voor betere toegankelijkheid van de openbare ruimte en het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente.

18christine.png

18. Christine Vandefackere

Christine is 65 jaar en woont met haar man Martin in de Guido Gezellestraat. Christine heeft er een loopbaan als provincieambtenaar opzitten.

Als mantelzorger wil Christine meewerken aan een beleid dat meer ondersteuning biedt voor de zorgebehoevenden in onze gemeente, en zorg draagt voor zij die het het meest nodig hebben.

19paul.png

19. Paul Carlier

Voorzitter Paul is 71 en is samen met Erna in de Kouterhoek in Eke komen wonen na een leven vol politiek engagement in De Pinte.

Paul is als kunstenaar voorzitter van het Centrum voor Artistiek Talent en erg actief in het artistiek atelier bij St. Cecilia.

Voor Paul zijn het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente en de verkeersveiligheid van onze wijken zijn voornaamste drijfveren.

20karin.png

20. Karin Zoeter

Karin (60) woont in de Steenweg in Eke en is dit jaar 30 jaar actief in de Nazareth-Eekse gemeentepolitiek (al liep ze haar eerste Eekse liberale campagne reeds in 1964, toen ze 6 jaar was).

Karin staat voor een integer en realistisch beleid in een groene en landelijke gemeente waar landbouw, nijverheid en middenstand bloeien, zonder inbreuk te doen op de levenskwaliteit. Een gemeente met eenvoudige, doorzichtige no-nonsense administratie en regels, waar elk individu zich maximaal kan ontplooien.

21linda.png

21. Linda De Backer

Linda is 58 en woont samen met WIm in de Parkwijk.

Linda is al 12 jaar gemeenteraadslid, waarvan de laatste 6 jaar als fractieleider en combineert ditmaal de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen met de 9e plaats op de lijst van Open VLD voor de provincieraad.

Wie haar kent, weet dat Linda steeds paraat staat om zorg te dragen voor haar dorpsgenoten. Linda gelooft dat dit vernieuwd team in staat is om een krachtig alternatief te bieden voor het huidig bestuur in Nazareth-Eke.

 
 

Onze toekomstvisie voor Nazareth-Eke

 
groepsfoto.jpg

samenwerken aan een gezellig, groen en landelijk Nazareth-Eke waar elke inwoner centraal staat en waar iedereen zich vrij en veilig kan bewegen.

Samenwerken

groep.png

Politiek

We zijn er trots op dat onze nieuwe ploeg stuk voor stuk teamspelers zijn! We werken samen aan één gezamenlijke campagne en laten de ego’s zoveel mogelijk weg uit de politiek. We beseffen bovendien dat een absolute meerderheid eigenlijk niet meer van deze tijd is. Elke politieke partij vertegenwoordigt een deel van de inwoners van de gemeente, daarvoor moet je respect hebben. Open VLD wil samenwerken over de partijgrenzen heen om van Nazareth een nog betere thuis te maken voor onze buren. Dat bewijzen we door onze jarenlange, positieve insteek vanuit de oppositie. Nooit platte politieke spelletjes, maar inhoudelijke tussenkomsten!

Een gemeentebestuur moet bovendien beter coördineren met andere overheden en partners, om zo overbodige kosten, slecht afgestemde planningen en herhaaldelijke overlast door openbare werken te voorkomen! Als de gemeente niet zelf de werken uitvoert, moet ze regisseur zijn!

participatie.png

Buren opnieuw samen brengen

Open VLD wil meer ondersteuning voor buurtfeesten, omdat in een dorp iedereen elkaar terug hoort te kennen. Bovendien willen we van de verschillende feestelijkheden die door de gemeente worden georganiseerd, opnieuw échte volksfeesten maken, zodat niet enkel de politici, maar ook de inwoners er wat aan hebben! De nieuwjaarsreceptie, 11 juli, een heus “feest van de burgemeester”: ideale kansen om mensen samen te brengen.

Het cultureel aanbod in de gemeente kan worden versterkt door coördinatie en samenwerking: gemeentebestuur, bib, verenigingen: de gemeente moet door goeie ondersteuning en coördinatie zorgen voor een breed en gedifferentieerd aanbod waarbij voor elk doelpubliek wat wils is.

Maar ook bij belangrijke beslissingen zijn de inwoners te weinig betrokken! We geloven dat de inwoners hun eigen buurt nog altijd het best kennen. We willen bij grote werken dan ook meer betrokkenheid creëren door de mening van de buurtbewoners vroeger in het proces in te winnen, ze actief te laten meedenken over de oplossing én zelfs door de buurt beslissingsrecht én -budget te geven!

bedrijvigheid.png

Lokale zelfstandigen, landbouw en nijverheid ondersteunen

Nazareth-Eke is erkend als economisch knooppunt omwille van de belangrijke strategische ligging. Hierdoor is er erg veel bedrijvigheid op onze gemeente. Al deze bedrijven dragen bij tot het “rijke” imago van onze gemeente. Bedrijven moeten ondersteund worden in duurzame ontwikkeling, bv. door lastenverlaging bij groene maatregelen of de ondersteuning van coöperaties en private initiatieven.

Open VLD wil dat de gemeente meer samenwerkt met de private bedrijven op ons grondgebied, om samen nog mooiere resultaten te behalen. Privé en overheid kunnen leren van elkaar om zo nog efficiënter en effectiever te worden! We zijn nog steeds te weinig fier op onze lokale producten: een “Made in Nazareth” kenteken kan onze trots nog duidelijker maken.

Het aanbod van gemeentelijke activiteiten moet de plaatselijke handel, landbouw en horeca ondersteunen, want een leefbaar dorp is een dorp dat leeft!

Gezellig, groen en landelijk

dorp.png

Gezellig

Een dorp hoort gezellig te zijn. Gezelligheid is zoveel meer dan stenen, granulaten, verlichting of bankjes. Open VLD wil dorpskernen die leven. Dat doe je door mensen samen te brengen en samen te werken met de omwonenden én de gebruikers van het dorpsplein. Maar een gezellig dorp is zoveel meer dan énkel het centrale dorpsplein! Elke straat en elke wijk verdient een gezellige, veilige inrichting die je uitnodigt om op straat te komen en het zo samen met je buren zelf gezellig te maken! Buurtfeesten zijn weer helemaal in, en moeten dus beter ondersteund worden.

We willen inzetten op toegankelijkheid en inclusiviteit op het openbaar domein: want pas als we allemaal samen van onze openbare ruimte kunnen genieten, wordt ze écht gezellig. Ook onze (huis-)dieren verdienen bijzondere aandacht in het openbaar domein!

groen.png

Groen

Uit cijfers blijkt dat slechts 24% van de inwoners van Nazareth-Eke op minder dan 800 meter een gezonde dosis openbaar groen heeft. Dat is jammer, want door de verdichting en de trend om compacter te gaan wonen, hebben steeds minder mensen een eigen tuin. Open VLD wil samen met de projectontwikkelaars van nieuwe wijken opnieuw wijkgroen voorzien, zoals dat vroeger in o.a. de Parkwijk en de Biesten gebeurde. Onze kinderen verdienen open ruimte om te ravotten, onze inwoners verdienen open ruimte om te wandelen, lopen, ontspannen! Open VLD wil in kaart brengen waar het groen-aanbod ontbreekt, en daar gericht parken en pleintjes voorzien. Er moet ook ruimte zijn voor WILD groen, waarin kinderen en volwassenen avontuurlijk kunnen verkennen.

We willen meer middelen inzetten op het onderhoud van het bestaande en het nieuwe openbaar groen langsheen trage en autowegen: proper openbaar domein is een uithangbord voor je gemeente!

We zullen de verbondenheid met de Schelde en de nabijgelegen natuurgebieden beter uitwerken als troeven van onze gemeente.

Landelijk

Nazareth-Eke is hot! Zowel bij jonge gezinnen als bij ouderen ligt onze gemeente goed in de markt: gemakkelijk bereikbaar en rustig gelegen, weg van de drukte van de stad. Open VLD wil er dan ook over waken dat dat aantrekkelijk landelijk karakter van onze gemeente niet verloren gaat. Uiteraard beseffen we dat bij hoge vraag naar woningen, de prijs omhoog gaat en de oppervlaktes daardoor dalen. Er komt dus steeds meer vraag naar verdichting: kleiner wonen en/of hoogbouw.

We willen een plan uitwerken waarin onderzocht wordt waar verdichting nog mogelijk is en onder welke voorwaarden, rekening houdend met de voorzieningen. Kunnen de bestaande straten het extra verkeer aan? Is er voldoende ruimte voor veilige fietsverbindingen voor onze kinderen? Kan er openbaar groen aangelegd worden? Door deze randvoorwaarden op te leggen, zorgen we ervoor dat de nieuwe woningen ook effectief voldoen aan de verwachtingen van de nieuwe inwoners die voor een landelijke gemeente zonder verkeersproblematiek kozen als nieuwe thuisbasis!

Elke inwoner centraal stellen

gemeentehuis.png

Dienstverlening op maat van de inwoners

Een gemeente moet als organisatie mee zijn met de tijd: wij willen de dienstverlening in het gemeentehuis laten uitgaan vanaf de vraag van de inwoners. Niet langer doorverwijzen van de ene balie naar de andere, maar één loket waar je terecht kan met al je vragen. Met of zonder afspraak. Een bezoek aan het gemeentehuis moet gezellig zijn, met een warm onthaal en een kop koffie. Je wordt doeltreffend en snel geholpen. De gemeentelijke website moet mensen de mogelijkheid geven om zoveel mogelijk zaken van thuis te regelen. Dit zorgt ervoor dat er bij het personeel tijd en middelen vrijkomen om in te zetten op maatwerk. Voor mensen die minder mobiel zijn, komt de dienstverlening aan huis.

Zorg dragen voor elkaar

Open VLD wil meer ondersteuning op maat van ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen. De inwoners van Nazareth-Eke hebben toegang tot private én publieke zorg nabij de dorpscentra. De gemeente moet, samen met de zorgverstrekkers, rond deze dorpskernen heuse “zorgzones” maken, waarin ouderen van betere dienstverlening op maat kunnen genieten. Een lokaal dienstencentrum, vervoer op maat, maaltijden aan huis, een dorpsrestaurant,… zorg op maat kan er niet alleen voor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen maar bovendien ouderen terug samen brengen. De gemeente moet ondersteunen door het aanbod duidelijk en toegankelijk te maken.

Betrek jongeren in het beleid!

Nog te vaak wordt “de jeugd” als één uniforme groep gezien. Ook jongeren hebben verschillende meningen en ideeën. Wij willen de jeugd dan ook zelf beslissingsrecht én budget geven om in groep te bepalen wat de prioriteiten zijn! Zo worden de leiders van morgen ook betrokken bij de besluitvorming én doen ze ervaring op die ze voorbereidt op het latere leven.

De jeugd verdient een aparte plek op de gemeentelijke website, waar informatie over activiteiten en evenementen in een aantrekkelijke vorm gegroepeerd wordt. Deze website moet het ook makkelijker maken om toelatingen en vergunningen voor evenementen en geluidsafwijkingen en subsidies aan te vragen.

Iedereen geniet van lagere lasten

De meerderheid verhoogde de voorbije legislatuur (in 2013) de belasting op onroerende voorheffing van 1150 naar 1250 opcentiemen. Nu stellen we vast dat er een mooie financiële ruimte is en meer geld dan plannen. De ruimte is er dus om de lasten opnieuw omlaag te halen en een aantal achterhaalde belastingen op producten, diensten en activiteiten te schrappen. Ook moeten “verdoken” belastingen in de vorm van hoge kosten voor bepaalde dienstverlening herbekeken worden. Van een lastenverlaging geniet bovendien élke burger mee. Door efficiënter en effectiever met de openbare middelen om te springen, kan het gemeentebestuur bovendien in de toekomst blijven investeren in meer, betere, groenere én gezelligere openbare ruimte.

Vrij en veilig

fietspaden.png

Veilige verplaatsingen voor jong en oud

Vrijheid is pas mogelijk als er voldoende veiligheid is. Onze jongeren verdienen veiligere verbindingen van en naar school, naar de jeugdbeweging en om uit te gaan. Open VLD wil de belangrijkste verplaatsingen in kaart brengen en een fiets- en voetpadenplan opmaken.

Fietspaden zijn veiliger als ze gescheiden worden van de rijweg. Binnenkort moeten, zoals dat reeds op het Dorp, de Weefstraat en de Warandestraat gebeurde, veel straten van nieuwe riolering voorzien worden. Open VLD wil van de kans gebruik maken om doordacht veilige, gescheiden fiets- en voetpaden aan te leggen. En waar dat niet kan, in overleg met de buurt andere verkeersmaatregelen op te leggen zoals tonnagebeperking, eenrichtingsverkeer of voorrang voor fietsers op bepaalde tijdstippen.

Veilige verbindingen moeten ook veilig blijven: we willen het meldpunt voor onderhoud van het openbaar domein uitbreiden en de opvolging transparanter en vlugger maken.

Veiligere schoolomgevingen

In een landelijke gemeente is de auto nog steeds noodzakelijk. Open VLD gelooft dus ook niet in vingerwijzen naar de automobilist. Maar de schoolomgevingen moeten veiliger!

Samen met het fiets- en voetpadenplan moet werk gemaakt worden van de schoolomgevingen. Duidelijker afgelijnde parkeermogelijkheden, voorrang voor fietsers, zorgen voor een efficiëntere doorstroming van het verkeer.

De gemeente moet creatief aan de slag om meer schoolgaande kinderen op de fiets te krijgen, en ook de verantwoordelijkheid opnemen om veiligere wegen aan te leggen!